Aandacht voor onze buren en het milieu
Ecologisch denken en handelen
Als verwerkingsbedrijf van soepkippen zijn we ons bewust van onze ecologische voetafdruk. In de eerste plaats proberen we afval te voorkomen door zo efficiënt mogelijk om te gaan met grondstoffen, energie en water. Verder passen we een pro-actief milieubeleid toe waarbij we investeren om mens, natuur en omgeving te beschermen.

Al het slachtafval wordt ter plaatse volledig en onmiddellijk verwerkt tot hoogwaardige secundaire grondstoffen voor petfood, diervoeders, meststoffen, vergisting, … Deze productie is F.C.A. (Feed Chain Alliance) gecertifieerd.

Al het gebruikte water ondergaat in onze eigen installaties een grondige fysische, chemische en biologische zuivering. Een aanzienlijk deel wordt bovendien gerecupereerd en een deel wordt geloosd in het oppervlaktewater.

Geurdampen die vrijkomen bij het verwerken van slachtafval worden zo efficiënt mogelijk afgezogen en gezuiverd via een biologische luchtfilter.

De warmte die vrijkomt bij de productieprocessen wordt via een innovatief systeem gerecupereerd. Hiermee voorzien we in het warm water dat gebruikt wordt voor processen, reinigen en verwarming.

We streven naar energie efficiëntie en zijn vrijwillig toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst (E.B.O.) in Vlaanderen. We zagen ons energieverbruik met 16 % verminderen.

De klassieke afvalcontainer bestaat bij ons niet meer. Alle types afval worden doorgedreven gesorteerd, gerecycleerd en nuttig toegepast.

Als deelnemer van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, werken we op een proactieve manier mee aan de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de VN. Dit doen we aan de hand van een concreet actieplan, waarmee we onze duurzaamheidsambities vormgeven.